Teletiner

  • Tining
  • Fylling av sugeledninger
  • Ventilasjonsanlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Gulvvarmeanlegg osv.

  Eksempel tining:

  Koble en slange fra røret som skal tines til T-røret på tanken.

  Fyll ca. 40 l. vann på tanken.

  Varm opp tanken til ca. 40 - 45 grader C.

  Tre tineslangen helt til frosset punkt, og start pumpen.

  Det vil nå sirkulere varmtvann, og tiningen er igang. Returvannet renner inn i tanken slik at etterfylling normalt er unødvendig.

  OBS! OBS! Etter endt tining: Drener tank, pumpe og tineslange nøye.

  Pumpen er hengslet for dette bruk.