F-DRY Avfukter

  • Avfukterene i F-DRY serien er ideelle for bruk i byggeindustrien. Helt fra råbygget er tett kan nybygget holdes helt tørt. Denne pakken inneholder alt som trengs!

    Avfukterene holder bodanlegg og kjellere helt tørre og frie for kondens, slik at alle typer varer og eiendeler kan oppbevares uten fare for rust, korrosjon, sopp og råte. Adsorpsjonsavfuktere fjerner fuktighet i blindkjellere, og dermed også lukt og helseproblemer, som følger med.

    I lagerhaller kan en slik avfukter effektivt beskytte varer og hindre kondens og drypp fra tak og vegger.

    Avfukteren kan styres med alle typer automatikk alt etter hvor nøyaktig fuktigheten skal reguleres.