Weber MT CR1,Markvibrator, 100 kg

  • Weber vibroplate får du nå hos Nasta. Weber er et tysk kvalitetsprodukt og er kjent for å produsere vibroplater av svært høy kvalitet. Vibroplatene fra Weber utgjør en komplett serie av lett komprimeringsutstyr, fra den minste vibroplaten på knappe 60 og opp til 750 kilo for den største.

    Platene kan utrustes med forskjellig tilbehør som gjør dem egnet til ulike typer komprimeringsjobber, f.eks. vanntanker for asfaltarbeide, polyuretanplater for belegningsstein, samt hjulsett for enkel forflytning av vibroplaten.

    Vibroplatene produseres i to hovedserier, hhv CF og CR. CF er forovergående plater, mens CR er reversible.